TITELINFO niet beschikbaar Heemskerk FM
HeemskerkFM

Privacy Statement

 

 

De Stichting Lokale Omroep Heemskerk (SLOH) hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de onze websites: www.heemskerk.fm en www.251tv.nl. Daarnaast geldt dit privacy statement voor radioluisteraars en tv-kijkers die contact hebben of meedoen met acties van de SLOH zenders.

Voor het goed functioneren van onze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op de SLOH rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag