TITELINFO niet beschikbaar Heemskerk FM
HeemskerkFM

Stichting Lokale Omroep Heemskerk

RSIN/fiscaal nummer ANBI   801704121

A.  Verherentstraat 5, 1961 GD Heemskerk
0251-233333
info@heemskerk.fm

Bestuur

Voorzitter: J. de Vlugt
Vice-voorzitter: Ko van Houten
Secretaris: AM de Ruijter
Penningmeester: A. Geerts
Lid: Erik Hekster

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)

  • J. de Looze (Maatschappelijke zorg)
  • P. Dubbelman (Kerkgenootschappen)
  • R. Reckewell (Werknemers)
  • P. Admiraal (Werkgevers)
  • J. Duin (Sport en recreatie)
  • J. Kalverda (Etnische en culturele Minderheden)
  • H. Huisman (Welzijn) 

Doelstelling van de Stichting Lokale Omroep Heemskerk

De Stichting Lokale Omroep Heemskerk stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente Heemskerk levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat deze instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De stichting werkt geheel met vrijwilligers.

Er wordt dagelijks en 24 uur per dag uitgezonden op de radio als Heemskerk FM en op de TV als RTV IJmond.

De programma´s zijn gericht op het lokale en regionale nieuws uit en in de buurt van Heemskerk.

De financiële verantwoording is op te vragen via een mail naar info@heemskerk.fm.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag